• Қауымдастық мүшелерінің мүдделерін білдіру және қорғау;
  • Қауымдастық мүшелері және мүдделі инвесторлар үшін Қазақстанда күн энергетикасы жобаларын іске асыру мәселелері бойынша ақпараттықтүсіндіру жұмысын жүргізу;
  • Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларына ұсыныстар енгізу арқылы инвестициялық климатты жақсарту;
  • Халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастық;
  • Инвестициялар мен ең үздік тәжірибелерді тарту үшін халықаралық аренада саланың мүддесін білдіру.

Қауымдастық ақпараттық ресурс ретінде

Қауымдастық – бұл Қауымдастық мүшелеріне заңнамада және заңға тәуелді актілердегі өзгерістер туралы ақпаратты тез арада алуға мүмкіндік беретін ресурс;
Қауымдастық – бұл қоғамдық пікір қалыптастыратын, сондайақ ЖЭК әйгілендіруге жәрдемдесетін ресурс;
Қауымдастық мүшесінің де, Қауымдастықтың өзінің де қызметіндегі қандай да бір оқиға айқаласында оң көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.